fbpx

Trường Anh ngữ London

Liên hệ với chúng tôi bằng WhatsApp

Trước khi nói chuyện, chúng tôi cần một số thông tin chi tiết để chúng tôi có thể giúp bạn tốt hơn!

Các cách khác để liên hệ với chúng tôi

Các cố vấn thân thiện của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn tìm ra khóa học cho mình. Chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của mỗi học sinh là khác nhau. Đặt một cuộc gọi, cuộc họp video hoặc đến gặp chúng tôi tại trường để thảo luận thêm về nhu cầu khóa học của bạn. 

nói chuyện với một cố vấn

Các cố vấn khóa học giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã giúp hàng nghìn sinh viên tìm được khóa học phù hợp. Nói chuyện với một trong số họ hôm nay.

đăng ký trực tuyến


Biết bạn cần khóa học nào? Đặt khóa học trực tuyến dễ dàng trên mẫu đặt phòng của chúng tôi.

Gọi cho chúng tôi

Các cố vấn khóa học giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã giúp hàng nghìn sinh viên tìm được khóa học phù hợp. Nói chuyện với một trong số họ hôm nay.

hbspt.forms.create({ portalId: "5123723", formId: "4e198962-98d6-4fee-99f7-30b889ca8bf4" });