fbpx

Trường Anh ngữ London

Chính sách điều khoản

Mọi doanh nghiệp đều cần một bộ quy tắc - đây là của chúng tôi!

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Hoặc liên hệ với chúng tôi

Email Chúng Tôi

Bạn vẫn còn thắc mắc?
Không sao cả - hãy gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ tìm khóa học phù hợp cho bạn!

Gọi cho chúng tôi

Các cố vấn khóa học giàu kinh nghiệm của chúng tôi đã giúp hàng nghìn sinh viên tìm được khóa học phù hợp. Nói chuyện với một trong số họ hôm nay.

WHATSAPP CHÚNG TÔI


Giao tiếp thông qua số Whatsapp chuyên dụng của chúng tôi. Các cố vấn của chúng tôi nói nhiều ngôn ngữ.

hbspt.forms.create({ portalId: "5123723", formId: "4e198962-98d6-4fee-99f7-30b889ca8bf4" });