fbpx

Flisni lart Londrën

Familja Fol

Ashe
Mesuesi anglishtes

Andrew
Mesuesi anglishtes

Beth
Mesuesi anglishtes

Uwais
Mesuesi anglishtes

Alex
Mesuesi anglishtes

Gareth
Mesuesi anglishtes

Ellie
Mesuesi anglishtes

Francis
Mesuesi anglishtes

Layla
Mesuesi anglishtes

Mick
Mesuesi anglishtes

Emma
Drejtor i Studimeve

Gideon
Mesuesi anglishtes

Kat
Qendra Menaxher

Farhan
CEO

Mai
Menaxher i Zyrës Akademike

Eduard
Mesuesi anglishtes

Ophelia
Menaxher Digital Marketing

Musa
Këshilltar i Lartë i Kursit

Raf
Menaxher i Zhvillimit të Biznesit dhe Shitjeve

Jonathan
Mesuesi anglishtes

Isky
Këshilltar kursi