fbpx

Flisni lart Londrën

NGJARJE

1 2

04/07/2024

16:30 - 18:00 GMT (KOHA e Mbretërisë së Bashkuar)

Punëtoria e biznesit: Aftësitë e prezantimit 2: Të flisni për aftësitë dhe përvojën tuaj në një intervistë pune

Përgatituni të shkëlqeni në një intervistë pune me metodën “STAR”.
2

03/07/2024

16:30 - 18:00 GMT (KOHA e Mbretërisë së Bashkuar)

Punëtoria e shqiptimit: bashkëtingëlloret rotike /r/ dhe anësore /l/ (p.sh. rip vs lip)

Zhvilloni aftësitë tuaja të të dëgjuarit dhe të të folurit duke mësuar dallimin midis bashkëtingëlloreve rotike /r/ dhe anësore /l/ (p.sh. rip kundër buzës)
1 2

02/07/2024

16:30 - 18:00 GMT (KOHA e Mbretërisë së Bashkuar)

Workshop biznesi: Soft Skills: Ballafaqimi me njerëz të vështirë në një takim ekipor

Përgatituni për të udhëhequr takimet e ekipit në mënyrë më efektive dhe mbani takimin në rrugën e duhur
2

01/07/2024

16:30 - 18:00 GMT (KOHA e Mbretërisë së Bashkuar)

Punëtoria e shqiptimit: Diftongjet /eə/ vs. /ʊə/ (p.sh. dardhë kundër varfër)

Zhvilloni aftësitë tuaja të të dëgjuarit dhe të të folurit duke mësuar dallimin midis diftongeve /eə/ kundrejt /ʊə/ (p.sh. dardha kundrejt varfër)
1 2

27/06/2024

16:30 - 18:00 GMT (KOHA e Mbretërisë së Bashkuar)

Punëtoria e biznesit: Takimet 3: Pjesëmarrja në takime ndërkombëtare online

Përgatituni për të bërë biznes me partnerë dhe klientë jashtë shtetit
2

26/06/2024

16:30 - 18:00 GMT (KOHA e Mbretërisë së Bashkuar)

Punëtoria e shqiptimit: Bashkëtingëlloret Affricate /ʧ/ vs /ʤ/ (p.sh. shahu vs. Jess)

Zhvilloni aftësitë tuaja të të dëgjuarit dhe të të folurit duke mësuar dallimin midis bashkëtingëlloreve afrikane /ʧ/ kundrejt /ʤ/ (p.sh. shahu kundër Jess)