fbpx

ઉપર લંડન બોલો

અમારી ટીમ મળો

રિકાર્ડો

અંગ્રેજી શિક્ષક

વેરા

આસિસ્ટન્ટ ડાયરેક્ટર ઓફ સ્ટડીઝ

એન્ડ્રુ

અંગ્રેજી શિક્ષક

એલેક્સ

અંગ્રેજી શિક્ષક

ઉવૈસ

અંગ્રેજી શિક્ષક

Ophelia

ડિજિટલ માર્કેટિંગ મેનેજર

ફ્રેડ

અધ્યયન અધ્યયન

Layla

અંગ્રેજી શિક્ષક

ફ્રાન્સિસ

અંગ્રેજી શિક્ષક

લેહ

ગ્રાફિક ડિઝાઇનર

મિક

અંગ્રેજી શિક્ષક

કેટ

સેન્ટર મેનેજર

ગિડન

અંગ્રેજી શિક્ષક

ઓઝલેમ

અંગ્રેજી શિક્ષક

ફરહાન

સીઇઓ

એન્ટોનેલા

વિદ્યાર્થી સેવા અધિકારી

લુકાસ

વિદ્યાર્થી સેવાઓ અને આવાસ વ્યવસ્થા

ડાફની

અંગ્રેજી શિક્ષક

જોનાથન

અંગ્રેજી શિક્ષક

ક્રિસ

વ્યવસાય વિકાસ સહાયક

ઇસકી

કોર્સ સલાહકાર

મેટ

વરિષ્ઠ અંગ્રેજી શિક્ષક

એડવર્ડ

અંગ્રેજી શિક્ષક