fbpx

مدرسه انگلیسی لندن

ما یک مدرسه پیشرو انگلیسی هستیم که توسط شورای بریتانیا معتبر شناخته شده است و برای کمک به رشد شما اینجا هستیم.

اعطا شده به عنوان "بهترین استقبال کننده دوره آموزشی انگلیسی - لندن". 🏆

teachers معلمان واجد شرایط مستقر در لندن.
flex انعطاف پذیری جدول زمانی
⭐ مطالعه در خیابان آکسفورد یا آنلاین.
⭐ گروه های کوچک و دروس فردی.
structure ساختار قیمت مناسب.

IMG_4377

به دنبال بهبود زبان انگلیسی خود هستید؟

hbspt.forms.create({ portalId: "5123723", formId: "4e198962-98d6-4fee-99f7-30b889ca8bf4" });